Focke Wulf 190 D-9


Det här planet är STORT! Skala 1:4!

Vingprofil: SD6060. Spännvidd: 2.65 meter. Längd: 2.57 meter. Vingarea: 120 dm2 dvs 1.2 kvm. Vikt: 13.5 kg.

Jag har delat upp materialet på flera sidor. Vill du titta i kronologisk ordning börja här.

Maj 2004 Flygning på Hammars backar
Februari 2002 Videoklipp från flygning
Augusti 2001 Den FLYGER IGEN och IGEN!!!
Oktober 2000 Reparering
Juli 2000 Den FLYGER!!!
Maj 2000 På hanget men ingen vind
April 2000 Färdigbyggd
Mars 2000 Glasfiberväv och epoxi
Februari 2000 Spackling och målning
Januari 2000 Vingsadeln
Januari 2000 Stabben, fenann och förstärkning i kroppen
Hösten 1999 Vingbalken
Februari1999 Skära cellplast för kropp och vingar