Hangflygbackar i Stockholm


Har du något att tillägga till denna lista så vill jag gärna att du kontaktar mig. Skicka ett e-mail eller ring till mig, Krister Bergenfeldt 08-750 60 45 kvällstid.

Klickbar karta med alla hangen i Stockholm.


Hang

Höjd

Pilot

SV

V

NV

N

NO

O

SO

S

Beskrivning

Fredhäll

15 m 3 xxx --- --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Larsberg, Lidingö

30 m 3 xxx --- --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Klövberget, Tyresö

40 m 3 xxx --- --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Blackeberg

30 m 3 xxx --- --- --- --- --- --- --x

Berghäll, sjöhang

Hamnberget, Salem

33 m 3 xxx xx- --- --- --- --- --- ---

Berghäll.

Botkyrkabacken

40 m 1 xxx xxx --- --- --- --- --- --x

Gräs

Högdalstoppen

40 m 1 xxx x-- --- --- --- --- xxx ---

Jord, Gräs

Korpberget, Vårby

40 m 3 -xx x-- --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Gåseborg, Viksjö

33 m 3 --x xx- --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Häggstaberget, Huddinge

45 m 3 --- xxx --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

"Flottsbroberget", Huddinge

50 m 3 --- xxx --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Kummelberget, Nacka

30 m 3 --- xxx --- --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Johannelundstoppen, Vällingby

30 m 1 --- xxx x-- --- --- --- --- ---

Gräs

Kungshamn, Nacka

50 m 3 --- --- xxx --- --- --- --- ---

Berghäll, sjöhang

Flottsbrobacken, Huddinge

80 m 1 --- --- -xx x-- --- --- --- ---

Gräs

Granholmstoppen

25 m 1 --- --- -xx xxx xxx --- --- ---

Gräs

Väsjöbacken, Sollentuna

80 m 1 --- --- --x xx- --- --- --- ---

Gräs

Ullnabacken, Arninge

55 m 2 --- --- --x xxx x-- -xx x-- ---

Grus, sten

Ekebyhovsbacken, Ekerö

80 m 1 --- --- --- xxx --- --- --- ---

Gräs

Ekholmsnäsbacken, Lidingö

55 m 1 --- --- --- --x xxx x-- --- ---

Gräs

Botkyrkabacken

40 m 1 --- --- --- --- xxx xxx --- ---

Gräs

Vårbergstoppen

25 m 1 --- --- --- --- -xx x-- xxx ---

Gräs

Albybacken, Tyresö

25 m 1 --- --- --- --- --- xxx --- ---

Gräs

Bruketbacken, Järfälla

35 m 1 --- --- --- --- --- -xx x-- ---

Gräs

Gålö, Haninge

35 m 3 --- --- --- --- --- --- xxx xxx

Berghäll, sjöhang

"Magiska Skogen" vid Flottsbro

25 m 3 --- --- --- --- --- --- --- xxx

Berghäll, sjöhang

Tollareberget, Nacka

30 m 3 xxx --- --- --- --- --- --- xxx

Berghäll, sjöhang

Förklaringar

Pilot: Hanget kräver pilotskicklighet 1=nybörjare, 2=normal, 3=expert. Skickligheten baseras framför allt på hur enkelt det är att landa (inflygningsutrymmen, area och underlag på landningsplatsen) och konsekvenser om gör något fel (t.ex. vatten direkt nedanför hanget).

Vindriktningar: x (kryss) flygbar vindriktning, - (minus) ej flygbar vindriktning. Varje tecken (x,-) motsvarar 15 grader. Tecknet i mitten av de tre i en ruta är centrerat runt angiven vindrikning dvs 7.5 grader på var sida om vindriktningen. Vanligtvis är bästa vindriktningen givet av det mittersta av kryssen för varje hang.

Beskrivning: Just nu endast vilket underlag vid landningplatsen.