Gålö

Vägbeskrivning

OBS! Detta hang kräver en stryktålig modell av cellplast och en duktig pilot. Hjärtsvaga göre sig icke besvär.

Kör söderut på väg 73 mot Nynäshamn. Avfart vid Jordbro tarfikplats in på väg 227 mot Dalarö. Kör ca 8-9 km och sväng höger mot Gålö. Efter två kilometer sväng vänster mot Skälåker. Kör till Skälåker. Vid Skälåker sväng höger och kör 300 m fram till båtklubbens parkering vid skogen. Parkera. Följ skogbryntet åt höger (sydväst). Efter 250 gå söderut i ravinen och direkt upp på berget till höger. Uppe på berget gå söderut mot vattnet.

Google Maps

Underlag

Underlaget är berghäll. Det är gott om träd och buskar i hanget, så se upp var du landar så du slipper klättra. Hanget är 700-800 meter brett.

Höjd

Höjd 35 meter, start och landning på toppen av klippan.

Vindriktning

Vindriktningar SO-S (140-180 grader).

Övrigt

Start- & landningsplats Utsikt rakt fram från hanget.