Lynx Elektro


Detta är elseglarversionen av Lynx från DSmodel. Elseglarkroppen inköpt mars 2009.

Jag har köpt en ny kropp avsedd för elmotor. Kroppen är rymligare än den vanliga seglarkroppen och har huv istället för noskon. Servona till höj och sida ska monteras bakom vingbalken. Kroppen är där försedd med en lucka för underlätta installationen. Jag funderar på att använda MVVS motor 4,6/1120 Sport och 3 LiPo celler.

Lynx och Ocelot distribueras i Sverige av Animatech.

Vingprofil: RG15. Spännvidd: 2.0 meter. Vingarea: 32.5 kv.dm. Prop: 11x8. Vikt: ? gram. Vingbelastning: ? g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.

Elektro-kropp Innan premiärflygningen