Lynx


Detta är ytterligare en modell från DSmodel som också har gjort Ocelot. Inköpt oktober 2003.

Lynx är en modell avsedd för pylontävling på hang. Men den funkar också bra till termikflygning. Hela modellen är gjuten med epoxi och glasfiber i form. På utsatta ställen är den förstärkt med kolfiber. Den har samma otroligt fina gjutfinnish som på Ocelot. Bättre går inte att få på en modell.

Modellen har en tvådelad vinge och använder Graupners vingstål för hopsättningen. Detta gör att vingen kan lossna vid en hård landning utan att vingroten skadas. Stabben är helrörlig och avtagbar för enkel transport. Modellen kontrolleras med skev, klaff, höjd och sidoroder. Vingen har fyra servon och därmed kan bakkanten och vingen välvning kontrolleras. Man fäller ner bakkanten ett par millimeter för långsam flygning och ökad lyftkraft när man hittat en termikblåsa. Ett par millimeter lyft bakkant ger mindre lyftkraft och högre fart vilket används mellan termikblåsorna då man snabbt vill söka av ett stort område för att hitta en ny blåsa. Modellen har också inbyggt barlaströr och kan lastas med upp till 450 gram extra vikt. Modellen kommer med en startkrok färdiginstallerad för start med gummirep eller vinsch.

Lynx och Ocelot distribueras i Sverige av Animatech.

Vingprofil: RG15. Spännvidd: 2.0 meter. Vingarea: 32.5 kv.dm. Vikt: 1250-1700 gram. Vingbelastning: 38.5-52.5 g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.

Inför första flygningen. Vingen med Graupner vingstål. Radioinstalltion samt barlast. Barlasthålet är lätt åtkomligt innanför noskonen. Notera även startkroken.