Europa 2006


Filmen är 41 minuter plus extra material. Filmen finns på DVD och kan beställas från mig. Kostnad 100 kr. Priserna inkluderar porto inom Sverige. Skicka mig ett email så talar jag om hur du gör för att beställa.