Nakajima C6N1 Saiun "Myrt" - Skrotad


Detta plan har jag konstruerat för att tävla i AirCombat. Kroppen är gjord av vit cellplast klädd med vitlimmad brunpapper. Vingkärnan är skuren ur vit cellpalst och klädd med glasfiberväv (50 g/m2) och epoxi. Vingen har en balk av 2 mm plywood. Hela modellen är målad med servalack. Jag använder tre mikroservon HS81 med metallväxellåda. Motor är en MVVS på 3.5 kubik cm.

Vingprofil: E374. Spännvidd: 1.0 meter. Vikt: 1.0 kg.

Klicka för att få större bilder.