Rico-SHE


Rico-SHE är en modell avsedd för 60" EPP pylontävling på hang. Byggsatsen till modellen tillverkas av Phoenix Model Products i England.

Vingprofil: RG15. Spännvidd: 1.50 meter. Vingarea: 27.9 kv.dm. Vikt: 930-1225 gram. Vingbelastning: 33-44 g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.

Ny färgteckning