Curtiss P-40 Warhawk


Detta plan har jag konstruerat för luftstrid på hang (slope combat). Planet är gjort av cellplast (vit figolit). Bara fena, stabilisatorn och skevroderna är gjorda av balsa. Det finns en balk av 1.5 mm plywood i vingen. Jag använder mikroservon typ HS-81 som jag limmar fast direkt i cellplasten med silikon. Modellen är målad med vanlig väggfärg av latextyp på cellplasten och sedan klädd med transparant packtejp.

Modellen har nu fluget med bra resultat. S3024-profilen har bättre lyft än S3016 som jag använde på Focke-prototypen. Trots att P-40 är tyngre än Focken så håller den sig uppe bättre i dåligt lyft. Jag kommer nog att använda S3024 i fortsättningen till alla mina jaktplan.

Vingprofil: S3024. Spännvidd: 1.0 meter. Vikt: 550 gram. Vingbelastning: 32 g/dm2.