Nakajima Ki-43 Hayabusa "Oscar" - Skrotad


Detta plan har jag konstruerat för att tävla i AirCombat. Kroppen är gjord av vit cellplast klädd med vitlimmad brunpapper. Vingkärnan är skuren ur vit cellplast och klädd med glasfiberväv (50 g/m2) och epoxi. Vingen har en balk av 2 mm plywood. Hela modellen är målad med servalack. Jag använder tre mikroservon HS81 med metallväxellåda. Motor är en Magnum 2.5 kubik cm. Till motorkåpa har jag använt en nederdelen på an vanlig 1,5 liters PET-flaska. Dekalerna är utskrivna med färgskrivare på vanligt vitt papper och pålimmade med vitlim. Jag har sedan lackat dekalerna för att bränslesäkra dem. Planet flyger mycket bra.

Vingprofil: E374. Spännvidd: 90 cm. Vikt: 780 g.

Klicka för att få större bilder.

Nakajima Oscar Motorinstalltion Motorkåpan är målad