Mini ASK 21 - Krasch+Skrotad


Modellen är från Valenta Model i Tjeckien inköpt från Staufenbiel. Det är semiskala modell av segelflygplanet ASK21. Alla delar till modellen, kropp, vingar och stabbe, är gjuten i glasfiber och epoxi. Styrning sker med höjd- och skevroder.

Vingprofil: E211. Spännvidd: 1.5 meter. Vingarea: 15 kv.dm. Vikt: 500 gram. Vingbelastning: 33 g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.