B-24 Liberator


Hela modellen ska bli byggd i vit cellplast och kläs med brunpapper limmat med vitlim. Modellen är konstruerad för att flyga i Sälenfjällen. Jag har eftersträvat låg vikt på alla möjliga vis. Vingprofilen är tjock och har stor välvning. Den är en förbättrad Clark-Y.

Nu har Libbyn fått radiostyrning installerad. Totalt 9 servon för skev, klaff, höjd, sida och bogserkoppling. Nu återstår målning, linkage och tyngdpunktsavvägning. I detta skick väger modellen ca 5.4 kg. Målvikten på 6 kg ser ut att kunna hållas.

Målningen är färdig. Med målningen väger min Libby 5.7 kg.

Dekor såsom fönster, panellinjer och märkningen är nästan klart. Bara namnet "Strawberry Bitch" ska dit.

Vikten blev till slut närmare 7kg.

2006-05-06: Nu har Libbyn flugit. Den bogserades upp på Grenlandaträffen. Efter byte av mottagare innan start så gick allt bra. Libbyn flyger lugnt utan några hyss. Roderna tar bra och modellen kurvar hygligt i termiken. Jag är mycket nöjd.

2012-05-26: Libbyn har fått motorer och flyger igen. Jag har installerat 4 st elmotorer som drivs av var sitt fartreglage och acke.

Vingprofil: S7055. Spännvidd: 3.0 meter. Vingarea: 85 kv.dm. Vikt: 6900 gram. Vingbelastning: 81 g/dm2. Motorer: 4 st Power HD 3542-920KV (135g). Prop: 11x5,5. ESC: 60A. Ack: Zippy Compact 4S LiPo 2450 mAh 35C.

Klicka för att få större bilder.