Windrider Fox


Modellen är från Windrider i Hong Kong. Inköpt från Lindinger. Det är semiskala modell av segelflygplanet Fox. Alla delar till modellen, kropp, vingar och stabbe, är gjuten i Epp. Styrning sker med höjd-, skev- och sidoroder.

Vingprofil: RSB 77. Spännvidd: 1.68 meter. Vingarea: 19 kv.dm. Vikt: 450 gram. Vingbelastning: 24 g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.