El Gonzo - Speedy Gonzales


Detta plan var ett försök att bygga en billig hotliner. Kroppen kommer från en Kyosho Soarus resten är hemmabyggt. Det blev ingen hotliner. Man kan inte fuska sig till prestanda. Motorn drar ca 30 Ampere vid statisk körning. Planet flyger okey men inte tillräckligt fort för min smak. Dessutom blir flygtiden kort med den relativt höga strömförbrukningen. Det blir nog att konvertera till hangmodell.

Modellen är nu konvertarad till en renodlad hangmodell. Jag har använt den för Dynamic Soaring. Mitt nuvarande personliga rekord på 137 km/h är satt med El Gonzo.

Vingprofil: S3024. Spännvidd: 1.5 meter. Vikt: 1.09 kg.