DG-600


En semiskala-modell av DG-600. Den fullstora DG-600 tillverkades av DG Flugzeugbau i Tyskland. Den designades 1987 och var i produktion fram till 1992 då en brand i fabriken förstörde vingformarna. Totalt tillverkades 112 stycken plan.

Min modell kommer från H-Model i Tjeckien och är i skala 1:3,75. Modellen har två olika vingspetsar, korta (4 m) och långa (4.8 m).

Min modell köpte jag begagnad med utfällbar fläkt redan installerad i kroppen. Enligt tillverkaren drar fläkten ca 135 Ampere med 6S LiPo.

Vingprofil: ?. Spännvidd: 4.0 och 4.8 meter (korta respektive långa vingspetsar). Vingarea: ? kv.dm. Vikt:? kg. Vingbelastning: ? g/kv.dm. Fläkt: MiG Jetec E-80. Batteri: 6S LiPo 5000 mAh.

Klicka för att få större bilder.

DG-600