DG-1001


En semiskala-modell av DG-1001. Inköpt februari 2017.

Den fullstora DG-1001 tillverkas av DG Flugzeugbau i Tyskland. Det är ett tvåsitsigt segelflygplan som med utbytbara vingspetsar kan flygas med 18 eller 20 meters spännvidd.

Min modell kommer från TopRC.eu och är i skala 1:5,5. Modellen är tillverkad från formar från numera insomnade HF-modell.

Vingprofil: HQ 3/15. Spännvidd: 3.75 meter. Vingarea: 53 kv.dm. Vikt: ca 4,4 kg. Vingbelastning: 82 g/kv.dm.

Klicka för att få större bilder.