Cessna 185


Detta är en semiskala modell av sportflygplanet Cessna 185 Skywagon. Modellen kommer från tillverkaren ESM.

Vingprofil: Semisymetrisk. Spännvidd: 2.20 meter. Vikt: 8.5 kg. Vingbelastning: 77 g/dm2. Motor: DA-50R.

Klicka för att få större bilder.